Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.016/2012/10. számú határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 11.

Az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság “felszámolás alatt” felperesnek a Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság alperes ellen választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében a felperes kérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Választottbíróság VB/09208 számú ítéletének érvénytelenítését.

A Választottbíróság a felperesnek a felek között létrejött földgáz-szállítási szerződés - szerződéskötésre visszaható hatályú - megszűnésének a megállapítása iránt benyújtott keresetét elutasította.

A felperes a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresetében kérte, hogy a bíróság a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (Vbt.) 55.§(1) bekezdés c) és e) pontja, valamint 55.§ (2) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenítse a Választottbíróság ítéletét. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította.

A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a Választottbíróság ítéletének érvénytelenítését, illetve az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását. Állítása szerint a jogerős ítélet a Pp.206.§ (1) és 221. § (1) bekezdésébe, valamint a Vbt. 27.§-ába és 33.§-ába, a 41.§ (2) bekezdésébe, valamint az 55.§ (1) bekezdés c) és e) pontjaiba, továbbá a Ptk.281.§ (3) bekezdésébe ütközik, ezért jogszabálysértő.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Álláspontja szerint helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság azt, hogy a felperesnek lehetősége volt az ügye előadására, a felek választottbírósági eljárás alatt tett nyilatkozatai az ügyben releváns valamennyi tényt átfoghatták, a felperes ennek előadásában gátolva nem volt. Nem találta tehát megállapíthatónak, hogy a jogerős ítélet sérti a Vbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat.

Nem találta jogszabálysértőnek az elsőfokú bíróság ítéletét a Vbt. 55.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt érvénytelenítési okra alapított kereset elutasítása tekintetében sem. Az elsőfokú bírósággal egyezően úgy ítélte meg, tévesen állította a felperes azt, hogy a Választottbíróság nem állapított meg tényállást és úgy hozta meg a határozatát, s ekként eljárása nem felelt meg a felek megállapodásának. A Választottbíróság ítéletéből az elsőfokú bíróság okszerűen vonta le azt a következtetést, hogy a Választottbíróság a releváns tényállást megállapította, értékelte és arra alapította döntését. Az elsőfokú bíróság az ítéletét a Pp.221.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően indokolta meg.

Budapest, 2012. március 10.

A Kúria Sajtótitkársága