Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.021/2012/3. számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 11.

Az alperes – alkalmazottain keresztül – jelentős kárt okozott a befektetőinek, egyebek között a felperesnek is, ezért a felperes választottbírósági eljárást indított az alperessel szemben.

Az első választottbírósági eljárásban általános kártérítés jogcímen megállapított, és az alperes által kifizetett tőke és kamatai után a felperesnek adót kellett fizetnie.

A felperes a második választottbírósági eljárást arra hivatkozva kezdeményezte, hogy ha az alperes szabályszerűen járt volna el, úgy – az akkor hatályban volt jogszabályok szerint – a befektetései alapján elért hozam után nem kellett volna adót fizetnie, ezért az utóbb fizetett adó kárként jelentkezik nála. Kérte ennek megfizetésére kötelezni az alperest.

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság a keresetet elutasította azzal az indokkal, hogy az alperes elévülési kifogása megalapozott, emiatt kizárt a követelés bíróság előtti érvényesítése.

A választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránti perben a felperes keresetében kérte, hogy a bíróság a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (Vbt.) 55.§(1) bekezdés e) pontja, valamint 55.§ (2) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenítse a Választottbíróság ítéletét.

Arra hivatkozott, hogy az egyik választottbíró nem tárta fel teljes egészében az alpereshez fűződő kapcsolatát, ez okból a Választottbíróság eljárása nem felelt meg a felek megállapodásának; másrészt a választottbírósági ítéletet közrendbe ütközőnek állította.

Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, mert nem találta olyan súlyúnak a választottbíró és az alperes között fennálló kapcsolatot, amely kizárását megalapozná, illetve amely miatt az ítélet érvényteleníthető lenne. Nem látta érvényteleníthetőnek a választottbírósági ítéletet a közrendbe ütközésre hivatkozással sem.

A felperesnek a Vbt. 55.§ (1) bekezdés e) pontja és a (2) bekezdés b) pontja jogszabálysértő alkalmazását állító felülvizsgálati kérelme alapján indult eljárásban a Kúria megállapította, hogy a választottbíró által fel nem tárt kapcsolat – jellege folytán - nem alkalmas arra, hogy jogos kétségeket ébresszen a választottbíró függetlensége vagy pártatlansága tekintetében. Nem találta tehát megállapíthatónak, hogy a jogerős ítélet sérti a Vbt. 55.§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

A közrendbe ütközés körében a Kúria kifejtette, hogy a Választottbíróság nem alkalmazta a jogszabályokat olyan módon, mellyel nyilvánvalóan kétségbe vonta volna az állam feltétlen érvényesülést igénylő normáit. A jogszabályértelmezés, melyet a felperes támad, az ítélet érdemének felülvizsgálatára tartozó kérdés, amelyre azonban a polgári bíróságnak nincs hatásköre. Ez okból a Vbt. 55.§ (2) bekezdés b) pontjának megsértését sem találta megállapíthatónak.

Budapest, 2012. április 11.

A Kúria Sajtótitkársága