Tájékoztató a Kúria K.I. tanácsa 2012. április 12-én, tárgyaláson kívül, a Kfv.I.35.391/2011/5. ítéletében elvi jelentőségű jogkérdésekben döntött vagyonosodási vizsgálattal kapcsolatos ügyben

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. május 16.

Az  adóhatóság  a  felperesnél  a  2003-2006.  évekre  szja  és százalékos  egészségügyi  hozzájárulás  adónemekben  folytatott bevallások  utólagos  ellenőrzése  során  azt  állapította  meg, hogy  a  feltárt  kiadásokra  nem  nyújtott  fedezetet  az  igazolt jövedelem, ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a  továbbiakban:  Art.)  alapján  becslést  alkalmazott.  Az adózó/felperes  a  hiány  forrásként  kölcsön-ügyletekre hivatkozott.

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság, az elvi jelentőségűnek minősíthető  jogértelmezési  kérdésben  az  alábbiak  szerint foglalt állást:

Az  Art.  108.  §-ának  (2)  bekezdése  alapján  az  adóhatóság köteles  bizonyítani,  hogy  a  becslés  alkalmazásának  a feltételei  fennállnak,  azonban  az  Art.  109.  §-ának  (3) bekezdése  lehetőséget  biztosít  az  adózónak  arra,  hogy  a becsléssel  megállapított  adóalaptól  való  eltérést  hitelt érdemlő  adatokkal  igazolja.  Az  Art.  108.  §  (9)  bekezdése alapján  ha  az  adózó  ezen  bizonyítás  körében  más  adózót  is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, az adóhatóság az érintett más adózónál - ha az adózó állítását az adózó bevallása, az érintett más adózó bevallása, illetve a nála korábban végzett ellenőrzés eredménye nem támasztja alá és az ellenőrzés elrendelését e törvény egyéb rendelkezése nem zárja ki - a kapcsolódó vizsgálatot haladéktalanul elrendeli és - a feltételek fennállása esetén - a kapcsolódó vizsgálat során  a  becslés  szabályait  alkalmazza.  Az  adózónak  a  becslési eljárás  során,  az  Art.108.§  (9)  bekezdésére  alapított  előadása esetén  tehát  az  adóhatóságnak  nincs  mérlegelési  lehetősége,  a vizsgálatot, amennyiben azt maga az Art. 108.§ (9) bekezdése nem zárja ki, le kell folytatnia.

Budapest, 2012. május. 7.

Dr. Madarász Gabriella