Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.689/2017. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. november 7.

A Kúria 2017. november 7. napján helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 94/2017. számú határozatát, amely az alábbi nyilatkozatot hitelesítette:

„A magyarországi székelyek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény) 148. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy megfelelnek a nemzetiségi törvényben foglaltaknak. Ezen oknál fogva alulírottak kijelentjük, hogy a székely nemzetiséghez tartozónak valljuk magunkat!”

A Kúria – egyetértve a Nemzeti Választási Bizottság álláspontjával – arra a következtetésre jutott, hogy a nyilatkozat hitelesítést megelőzően a Magyar Tudományos Akadémia elnökének állásfoglalását nem kell beszerezni, ugyanis az állásfoglalás a hitelesítési eljárást nem érinti. Megállapította továbbá a Kúria, hogy a döntés érdemére ki nem ható eljárási szabálysértés történt az előírtnál több támogató aláírás előterjesztésével, de ez nem adhat alapot a határozat megváltoztatására.
Mindezen okokból a nyilatkozat hitelesítésére törvényesen került sor, a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítő határozata jogszerű.

Budapest, 2017. november 7.

A Kúria Sajtótitkársága