Tájékoztató a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II. számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított peréről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. február 22.

A Kúria mint felülvizsgálati bíróság az EMFESZ Kft. felperesnek a NITROGÉNMŰVEK Vegyipari Zrt. alperes elleni Gfv.X.30.016/2012/4-II.számú választottbírósági ítélet érvénytelenítése iránt indított perében 2012. évi április 2. napján 10 órakor a Kúria földszint 4. számú tárgyalótermében tárgyalást tart.

Az ügy rövid előzménye a következő:

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett Szervezett Választottbíróság VB/09208 számú ítéletében a felperes földgáz-szállítási szerződés módosításai érvénytelenségének megállapítása és egyebek iránt benyújtott keresetét elutasította.
A felperes a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresetében kérte a Választottbíróság ítéletének érvénytelenítését a választottbíróskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (Vbt.) 55. § (1) bekezdésének c) és e) pontjai, valamint a (2) bekezdés b) pontja alapján.
Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. A felperes felülvizsgálati kérelmében kérte a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és a Választottbíróság ítéletének érvénytelenítését, illetve az elsőfokú bíróság új eljárásra és új határozat hozatalára utasítását.
Állítása szerint a jogerős ítélet a Vbt. 27., 33. §-ába, 41. §-ának (2) bekezdésébe, valamint az 55. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontjába, továbbá a Ptk. 281. §-ának (3) bekezdésébe ütközik, ekként jogszabálysértő.

Budapest, 2012. február 22.

A Kúria Sajtótitkársága