Tájékoztató a Kúria Pfv.I.20.593/2011/5. számú határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 23.

A perben nem álló adós ellen az alperes adóhatóság végrehajtást folytat. A felperes 2 millió forintot utalt át az adós pénzintézeti számlájára, amely összeget a pénzforgalmi szolgáltató – az adós elleni végrehajtási eljárásban, hatósági átutalási megbízás alapján – átutalt az alperesnek.

A felperes végrehajtási igénykeresetet terjesztett elő, kérte továbbá az alperes kötelezését a részére átutalt összeg visszafizetésére.

Az alperes arra hivatkozással kérte a kereset elutasítását, hogy „bankszámlapénz” esetén nem indítható igényper, jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igénnyel pedig a felperes nem az alperes ellen, hanem a perben nem álló adóssal szemben léphet fel.

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a keresetet, a másodfokú bíróság azonban megváltoztatta az ítéletet, és az alperest a 2 millió forint megfizetésére kötelezte.

Az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, fenntartva az álláspontját.

A Kúria hatályban tartotta a jogerős ítéletet, de eltérő indokok alapján. Indokolásában kifejtette: igénypert a Pp.371.§ (1) bekezdésének megfelelően „vagyontárgy” foglalás alól történő feloldására lehet indítani, a vagyontárgy fogalma összekapcsolódik a „dolog” polgári jogi fogalmával. A Ptk.94.§ (1)-(2) bekezdései értelmében a „bankszámlapénz” nem tartozik a dolog fogalomkörébe, hiszen fizikai formában nem létezik, nem vehető birtokba, a banknál vezetett számla pozitív egyenlege, valójában követelés, amellyel kapcsolatban a tulajdonjogra alapított igényper indítása kizárt. Mindezek miatt a felperes a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint (tehát kötelmi) igénnyel léphet fel, mégpedig az alperes ellen. A gazdagodás ugyanis az alperesnél jelentkezik, s az alperes csupán az adós viszonylatában rendelkezett jogalappal a pénzkövetelésre, a felperes viszonylatában nem, így viszont az alperes a felperes rovására jogalap nélkül jutott a pénzösszeghez.

Budapest, 2012. július 23.

A Kúria Sajtótitkársága