Tájékoztató a Kúria Pfv.II.22.010/2011. számú ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 26.

A 2003-ban, házastársi közös vagyon megosztása és ajándék visszakövetelése iránt indított perben a bíróságnak a felek két ingatlanán (lakás, garázs) fennálló tulajdoni hányadainak arányáról, a közös tulajdon megszüntetéséről, az ingó vagyon megosztásáról, lakáshitel törlesztés és egyéb kiadások elszámolásáról, valamint – viszontkeresete folytán – a felperes többlethasználati díj fizetési kötelezettségéről kellett döntenie. A tényállás feltárását megnehezítette, hogy a volt házastársak életközössége 2000 szeptemberében szűnt meg, továbbá a lakóingatlan telkének megszerzésére még az 1996-os házasságkötésüket megelőzően került sor, a felépítmény létesítése pedig több lépcsőben történt, így a közös- illetve a mindkét fél által több forrásból állított különvagyonok vegyülési aránya tekintetében terjedelmes bizonyítást kellett, viszonylag régi tényekre lefolytatni.

A jogerős ítélet ellen mindkét fél felülvizsgálati kérelemmel élt, amelyek – az ingóságok megosztásán kívül – minden kérdésben vitatták az abban foglalt döntést és indokokat, eljárásjogi (Pp. 206.§) és anyagi jogi (Csjt. 27-28.§§, 31.§, Ptk. 141.§) jogszabálysértésekre hivatkozással. Külön vitás volt a felülvizsgálati eljárásban a felperes többlethasználati díj fizetési kötelezettségének mellőzése, valamint az első- és másodfokú perköltség viselése is.

A Kúria a jogerős ítéletet mindkét felülvizsgálati kérelemmel támadott részeiben hatályában fenntartotta, indoklásában állást foglalva – többek között – a felépítmény ún. bekerülési értékének számítása, a telek és a felépítmény értékarányainak meghatározása, a különvagyonokra vonatkozó bizonyítékok értékelésének elvei, a megváltási ár helyes számítási módja és a többlethasználati díj igénynek az ingatlant önként elhagyó házastárs részéről való alaptalansága kérdésében, amelyekben az eljárt bíróságok a következetes bírói gyakorlatnak megfelelően határoztak.

Budapest, 2012. október 26.

A Kúria Sajtótitkársága