Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által a 2012. április 11. napján tartott tárgyaláson elbírált Pfv.IV.21.712/2011. számú ügyről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 12.

A felperes keresetében a Ptk. 81. §-ára és a 86. § (4) bekezdésére hivatkozva állította, hogy az alperesek az üzleti titkai, valamint a gazdasági, műszaki és szervezési ismeretei birtokába jutottak és azzal visszaéltek. Ezért a Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján az objektív és szubjektív szankciók alkalmazását kérte.

A jogerős részítélet az elsőfokú bíróság – keresetnek helytadó és a IV.r. alperest a felperessel azonos profilrendszerek felhasználásával történő ablakok legyártásának és forgalmazásának abbahagyására kötelező, valamint attól a jövőben eltiltó - részítéletét megváltoztatta és a felperesnek az elsőfokú bíróság által elbírált kereseti kérelmeit elutasította.

A Kúria részítéletével a jogerős részítéletet hatályában fenntartotta. Megállapította, hogy miután az elsőfokú bíróság a Pp. 121. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő keresetet – a keresetlevél hiányainak pótlását mellőzve – befogadta és az elbírálásra alkalmatlan kereset alapján - a lefolytatott terjedelmes bizonyítási eljárás eredményeként – az egyértelműség és végrehajthatóság követelményének meg nem felelő részítéletet hozott, a másodfokú bíróság jogszabálysértés nélkül utasította el a konkrét tény, információ, megoldás vagy adat megjelölését nélkülöző, az üzleti titok megsértését csupán általánosságban állító keresetet. Az elsőfokú bíróság ugyanis a Pp. 141. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt jogkövetkezményekre történt figyelmeztetéssel a felperest a keresetének pontosítására felhívta, amelynek a felperes nem tett eleget.

Budapest, 2012. április 11.

A Kúria Sajtótitkársága