Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.182/2012. sz ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. szeptember 12.

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint az I.r. alperes, a II. r. alperes elnöke 2008. szeptember 12-én megtartott sajtótájékoztatóján beszámolt a felperes és egy másik személy között 2008. augusztus 1-jén lezajlott, lehallgatott és ismeretlen személyek által hozzá eljuttatott telefonbeszélgetés tartalmáról, és annak szövegét leirat formájában kiosztotta az újságírók között. A beszélgetés szerint egy vagyonvédelmi cég megbízást kapott arra, hogy keressenek terhelő adatokat az alperesekre. Az I. r. alperes nyilatkozatában a beszélgetésben résztvevők neve nem hangzott el, a leirat pedig a beszélgető partnerek nevének kezdőbetűit tartalmazta.
Még aznap több internetes portálon közzétették a beszélgetés szövegét.

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperesek megsértették a Ptk. 80.§-ában biztosított hangfelvétel védelméhez fűződő jogát. A jogsértés miatt elégtétel adásra és 15.000.000 forint nem vagyoni kártérítés egyetemleges megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket.

A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperesek megsértették a felperes hangfelvétel védelméhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozták a magánbeszélgetés anyagát. Az alpereseket elégtételadásra és 1.200.000 forint egyetemleges megfizetésére kötelezte.
A jogerős ítélet ellen az I. r. alperes élt felülvizsgálati kérelemmel, arra hivatkozással, hogy a felperes személye nem vált beazonosíthatóvá, továbbá magát a hangfelvételt nem hozták nyilvánosságra, ezért jogsértés nem történt. Vitatta a megítélt nem vagyoni kártérítés jogalapját is.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet teljes egészében elutasította.
A Pp.51.§ a) pontja alapján a Kúria megállapította, hogy az I. r. alperes felülvizsgálati kérelme kihat a II. r. alperesre is.
A Ptk.80.§-a a hangfelvételt a maga fizikai valóságában helyezi jogi védelem alá. Jelen esetben a hangfelvétel nyilvánosságra hozatala nem történt meg, ezért a Ptk. 80.§ (2) bekezdése alapján jogsértést nem lehetett megállapítani. A hangfelvétel felhasználására került sor a beszélgetés tartalmi összefoglalásával és írásbeli formában történő kiadásával. Azonban ez a felhasználás nem volt visszaélésszerű, mert a választások idején egy párt elnöke a megismert tények alapján jogosult a nyilvánossághoz fordulni a személye és a párt ellen indított támadással szemben. Ez a közérdek felülírja a személyes adatok védelméhez fűződő magánérdeket. Ennek megfelelően az alperesek a Ptk. 80.§ (1) bekezdése szerint sem valósítottak meg jogsértést.

Budapest, 2012. szeptember 12.