Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.468/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. november 5.

A jogerős ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes szabadalmaztatásra bejelentette a találmányát, amelyre ideiglenes oltalmat kapott, azonban az MSZH a hetedik évi fenntartási díj meg nem fizetése miatt a szabadalmat keletkezésére visszamenő hatállyal megsemmisítette. A bejelentést követően a szabadalmi bejelentés nyilvánosságra került.

Ezt követően a felperes keresetében állította, hogy az alperes, amely cég egy külföldi termék gyártójának magyarországi képviselőjeként a találmány tárgyának megfelelő termékeket forgalmaz, a prospektusában olyan termékeket tüntetett fel, amely műszaki tartalmát tekintve megfelel a találmányának. Erre alapítottan állította, hogy a találmányának a tárgya egyben szerzői jogi védelmet is élvező tudományos alkotás és az alperes a szerzői jogát sértette meg azáltal, hogy a találmánya tárgyának megfelelő terméket forgalmazta és a prospektusban feltüntette. Ezen túlmenően kártérítés megfizetésére is kérte kötelezni az alperest. A jogerős ítélet a felperes keresetét elutasította, megállapítva, hogy a szabadalmi bejelentés alapját képező találmány szerzői jogi oltalom alatt nem áll és a Ptk. 86. § (3) bekezdése szerint sem lehetett a felperes szellemi alkotásának jogosulatlan felhasználását megállapítani, mert azáltal, hogy a szabadalmi bejelentést nyilvánosságra hozták, a megoldás ismertté és ezen keresztül közkinccsé vált.

A jogerős ítélet ellen a felperes, pártfogó ügyvédje útján nyújtott be felülvizsgálati kérelmet és ebben változatlanul állította, hogy a szabadalmi bejelentés tárgyát képező találmány egyben szerzői jogi védelem alatt is áll.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, megállapítva, hogy a szabadalmi bejelentés alapját képező találmány tárgya valamilyen gazdaságilag hasznosítható műszaki megoldás, amely színvonalától függetlenül nem minősül a szerzői jogi törvény által védett irodalmi tudományos műnek. Szerzői jogi védelem hiányában szerzői jogsértést sem lehetett megállapítani és a találmány nyilvánosságra kerülése miatt egyéb jogcímen sem igényelhetett jogvédelmet a feltaláló.

Budapest, 2012. november 5.

A Kúria Sajtótitkársága