Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.863/2012. számú ügyben hozott elvi határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. október 29.

A jogerős ítélet alapjául szolgáló releváns tényállás szerint a román állampolgár, de Magyarországon dolgozó felperes egy gépkocsi utasaként balesetet szenvedett, amelyből eredő kárait a biztosító alperes megtérítette. Nem térítette meg azonban a felelősségbiztosítás alapján a keresetveszteségből eredő kárait, illetve járadékigényét.

A felperes egy meghatározott ideig, mintegy két évig úgy dolgozott Magyarországon, hogy őt a munkáltatója nem jelentette be, részére munkavállalási engedélyt nem kért, tőle a munkabére után személyi jövedelemadó-előleget, illetve egyéb TB-járulékokat nem vont le. A felperes e munkavégzésből eredő kárai megtérítését is kérte, illetve ezt is kérte a keresetveszteségi járadéka megállapításánál figyelembe venni. A jogerős ítélet azonban a felperesnek ezt a keresetét elutasította, megállapítva, hogy adózatlan jövedelem, mint illegális jövedelem, kártérítés alapja nem lehet.

A Kúria a jogerős ítéletnek e rendelkezését hatályon kívül helyezte és a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.

A Kúria a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria által korábban hasonló ügyekben hozott határozatok alapján megállapította, hogy olyan jövedelem elveszése esetén nem igényelhető kártérítés, amely kifejezetten jogszabályba ütköző, netalán bűncselekményt vagy szabálysértést megvalósító tevékenységből származott. A munkavégzés azonban önmagában ilyen jogellenes tevékenységnek nem tekinthető, ezért a balesetből eredő kárigényként a tényleges jövedelem figyelembe vehető és mind a múltbéli keresetveszteség, mind pedig a jövőbeni járadékigény alapjául szolgálhat. Az más kérdés, hogy a múltbéli bejelentés nélküli foglalkoztatás adójogi vagy társadalombiztosítási következményeit a hatóság, ha ennek a feltételei fennállnak, akár a munkáltatóval, akár a dolgozóval szemben érvényesítheti. A munkabér azonban az alkalmazás szabálytalanságától függetlenül illegális jövedelemnek nem tekinthető, ezért a kárfelelősség során figyelmen kívül nem hagyható.

Budapest, 2012. október 29.

A Kúria Sajtótitkársága