Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.323/2012. számú ügyében hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. július 9.

Az ügy felperese műanyagtermékek gyártásával, alperesei pedig édesipari termékek előállításával foglalkoznak. A felek között hosszú ideje jelentős volumenű gazdasági kapcsolat állt fenn, amelynek keretében a felperes az alperesek szilárd és folyékony halmazállapotú édességeihez műanyag csomagolást készített. A perben a felperes a vállalkozói díja maradéktalan kiegyenlítésére kérte az alpereseket kötelezni, az alperesek pedig – arra hivatkozással, hogy a felperes hibásan teljesített (számos műanyagflakonból kifolyt az édesség), és emiatt jelentős üzleti veszteséget szenvedtek el – kártérítés fizetésére tartottak igényt. A hibás teljesítés tényének és az alperesek által elszenvedett kár mértékének tisztázása érdekében a bíróság rendkívül nagy terjedelmű bizonyítási eljárást folytatott le, amelynek során számos szakértői véleményt is beszerzett. A bizonyítékok értékelésének eredményeként megállapította, hogy a felperest megilleti az általa követelt vállalkozói díj. A hibás teljesítés miatt ugyanakkor az alperesek részére kártérítés fizetésére köteles.

A felülvizsgálati eljárásban a felek között változatlanul vitatott volt a hibás teljesítés ténye, valamint az, hogy az alperesek közrehatottak-e a kár bekövetkeztében, illetve eleget tettek-e a kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettségüknek. A Kúria a felülvizsgálati eljárás eredményeként megállapította, hogy a felperes hibásan teljesített, a műanyag flakonokból ugyanis az általa elkövetett gyártási hiba miatt szivárgott, illetve folyt ki az édesség. Az alperesek ugyanakkor maguk is közrehatottak a kár bekövetkeztében, ugyanis a még a szerszám- és gyártmányfejlesztés időszakában készült, tehát nem végleges műszaki állapotú csomagolóeszközöket is felhasználták a piaci forgalomba került édesipari termékeik csomagolására. Emellett a kárenyhítési kötelezettségüknek sem tettek megfelelően eleget. A perbeli termékeket ugyanis az alperesek a saját termékpalettájukon belül meghatározó jelentőségű, ún. vezérterméknek tekintették. Ezért azután, hogy a felperes hibás teljesítését, valamint azt észlelték, hogy a felperes a hibát hosszabb idő elteltével sem tudja kiküszöbölni, termékeik további piaci sikereinek biztosítása érdekében elvárható lett volna tőlük az, hogy más gyártótól rendeljék meg a szükséges csomagolóanyag előállítását. A per során beszerzett szakértői vélemények szerint ugyanis számos magyarországi gyártó képes lett volna az viszonylag rövid idő alatt az alperesek által kívánt mennyiségű és minőségű műanyag termék előállítására.

Mindezek figyelembe vételével a Kúria a rendelkezésre álló szakértői vélemények alapulvételével az I.r. alperest megillető kártérítés összegét 9.927.120 forintban, a II.r. alperes részére fizetendő kártérítés összegét pedig 37.571.060 forintban határozta meg.

Budapest, 2012. július 9.

A Kúria Sajtótitkársága