Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.20.771/2011. számú ügyében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 4.

A 93.684.505 forint megbízási díj és járulékai megfizetése iránt indított perben a felek között vitás volt a magyar bíróság joghatóságának megállapítása, a jogviszony létrejötte, érvényessége, tartalma és jogi minősítése, a felperest megillető megbízási díj számításának módja, a díjkövetelés összege és esedékessége, és a követelés elévülésének kérdése is.

A felmerült számos kérdés tisztázása érdekében a bíróság széleskörű, rendkívül alapos bizonyítást folytatott le. Ennek alapján megállapította, hogy a magyar bíróság joghatósága fennáll, a felek között pedig megbízási szerződés jött létre, amelynek alapján a felperes 32.190.491 forint megbízási díj és járulékai megfizetésére jogosult.

Mindezekre tekintettel a bíróság jogerős ítéletében az alperest 32.190.491 forint és járulékai megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A jogerős ítélet elleni felülvizsgálati kérelmében az alperes változatlanul vitatta a magyar bíróság joghatóságát, a jogviszony létrejöttét, érvényességét és tartalmát, a felperest megillető megbízási díj összegét, és a követelés elévülésére is hivatkozott.

A felülvizsgálati eljárás eredményeként a Kúria megállapította, hogy a jogerős ítélet a felülvizsgálati kérelemben megjelölt okból nem jogszabálysértő és a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Budapest, 2012. április 4.

A Kúria Sajtótitkársága