Tájékoztató a reklámadó területi, személyi hatályának értelmezéséről interneten közétett reklám esetében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. december 18.

Tájékoztató a Kúria a Kf.VI.40.185/2020/8. számú határozatáról.

A Kúria ítéletében kimondta, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Ratv.) 2. § (1) bekezdés e) pontja és 3. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a törvény személyi és területi hatálya kiterjed a külföldi honosságú, illetőségű, külföldi székhelyű felperesi gazdasági társaságra, ha a reklámot az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon teszi közzé.

Budapest, 2020. december 18.

A Kúria Sajtótitkársága