Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2018. szeptember 18.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és az ellenérdekű feleknek a szabadalom megsemmisítése iránti kérelmeit elutasította, valamint az ellenérdekű felek megváltoztatási kérelmeit is elutasította. A másodfokú bíróság végzésével az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A hatályon kívül helyezés folytán megismételt másodfokú eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő útján azt a kérdést kellett megítélni, hogy a szabadalmi leírás megfelel-e a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény 41. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek. A kirendelt igazságügyi szakértő a feltett kérdésre, miszerint az igényelt elsőbbség időpontjában (1993. június 9.) a megadott szabadalomhoz tartozó (módosított, végleges) leírásban – klinikai vizsgálati eredmények bemutatása nélkül – az orális adagoláshoz rendelkezésre bocsátott információk és számadatok alapján szakember képes volt-e olyan gyógyszerkészítményt reprodukálni, amely a leírásban ismertetett terápiás hatást váltja ki az adott indikációban, egyértelműen pozitív választ adott. A másodfokú bíróság döntését a másodfokú eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő aggálytalannak elfogadott véleményére alapozta. Az ellenérdekű felek által benyújtott felülvizsgálati kérelmek alapján abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a másodfokú bíróság a per adatainak mérlegelése során okszerűen jutott-e arra a következtetésre, hogy a kirendelt igazságügyi szakértő véleményét az ellenérdekű felek által csatolt magánszakértői vélemények nem tették aggályossá, ezért annak alapján megalapozott döntés volt hozható.

Budapest, 2018. szeptember 18.

A Kúria Sajtótitkársága