Tájékoztató a vállalkozói díj megfizetése iránt indított perről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2012. április 4.

A felek között 2001. június 11-én létrejött vállalkozási szerződés alapján a felperes egy társasház épületének tetejére újabb emeletet és magastetőt épített. Az őt megillető vállalkozói díjat azonban az alperes a minőségi kifogásai miatt maradéktalanul nem fizette meg.

A vállalkozói díj megfizetése iránt indított perben a felek között vitatott volt a felperes által elvégzett többletmunkák és pótmunkák köre, és az elkészült mű minősége. Mindezek tisztázása érdekében a bíróság rendkívül széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le, és az alperest ennek eredményeként a jogerős részítéletében 908.396 forintnak és járulékainak megfizetésére kötelezte, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A felülvizsgálati kérelmében a felperes az általa elvégzett többletmunkákra hivatkozással az őt megillető vállalkozói díj összegének felemelését kérte, és az alperes részére megítélt díjleszállítás összegét is kifogásolta. A felülvizsgálati eljárás során a Kúria a felülvizsgálati kérelemben foglaltaknak megfelelően tételesen megvizsgálta a felperes által megjelölt egyes munkálatok jogi jellegét, elvégzését és díjazását, és ugyancsak tételesen ellenőrizte az alperes szavatossági kifogásában közölt hibákat, és azok miatt esetlegesen megállapítható díjleszállítás mértékét. Mindezek eredményeként a jogerős részítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával az alperest terhelő marasztalás összegét 1.904.599 forintra és járulékaira felemelte.

Budapest, 2012.április 4.

A Kúria Sajtótitkársága