Tájékoztató zsarolás bűntette tárgyában hozott kúriai döntésről

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 7.

Tájékoztató a Kúria 2019. január 7-én, a Bfv.I.993/2018. számú ügyben hozott határozatáról: Nem állapítható meg a zsarolás bűntettétől önkéntes elállás annak az elkövetőnek a javára, aki az általa alkalmazott életveszélyes fenyegetés ellenére nem teljesítő passzív alany sérelmére társaival együtt dolog elleni erőszakkal nagyobb összegű rongálási kárt okoz, és magatartásának folytatásával külső körülmény miatt hagy fel.

Az irányadó tényállás szerint az elkövetők élet elleni fenyegetés kilátásba helyezésével védelmi pénzt követeltek a sértettől, melyet havonta kellett volna fizetnie, és mivel a sértett a követelést nem kívánta teljesíteni, annak összegszerű meghatározására már nem került sor, ám az elkövetők követelésük nyomatékosítása érdekében erőszakos magatartást tanúsítottak, cselekményüknek a rendőrségi közbeavatkozás vetett véget.

Az irányadó tényállás szerinti „védelmi pénz” szóhasználat egyértelmű, köztudomású tartalommal bíró fogalom. Az azt „kérő”, erőszak vagy fenyegetés kilátásba helyezésével, egyszeri vagy rendszeres jogtalan és érvénytelen haszna érdekében valamilyen anyagi előnyhöz, legtöbbször pénz fizetéséhez köti a sértett valamely tevékenységének zavartalan folytatását. A fogalomba beletartozik az is, hogy amennyiben a sértett nem teljesít, számíthat az elkövető által kilátásba helyezett hátrányos következményekre. Lényegében a nem fizetés következményeit demonstrálták a terheltek, amikor a sértett elutasító válaszát követő néhány órán belül szétverték a kávézót.

Budapest, 2019. február 7.

A Kúria Sajtótitkársága