Tizenegy 1956 utáni megtorló ítélet törvényi semmisségét igazolta a Kúria idén

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2020. október 22.

Idén is folytatódott az ún. „semmisségi ügyek” elbírálása a Kúrián. Tíz az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmisségét igazolta a Kúria 2020. január 1. és október 22. között, egy ügyben az iratokat megküldte a kérelem elbírálása hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. Január 1-jén nyolc „semmisségi ügy” volt folyamatban, október közepéig további nyolc indítványt nyújtott be a Legfőbb Ügyész, így öt ügy elbírálása folyamatban van.

A 2000. évi CXXX. törvényt módosító 2016. évi LVI. törvény adott lehetőséget arra, hogy a Legfőbb Ügyész a Kúria eljárását indítványozza a semmisségi igazolás kiadása iránt. Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorló elítéléséket a törvény nem ismeri el ítéletnek. A Kúria végzéseinek indokolásában rámutatott, a semmisség igazolásának jelentősen nagyobb a súlya, mint a törvényességi óvásnak, amelyre a korábbi semmisségi törvények adtak lehetőséget. A semmisség igazolásával erkölcsi és jogi elégtétel is megvalósul.

Budapest, 2020. október 22.

A Kúria Sajtótitkársága