Újabb jogos védelmi helyzetet érintő ügyben határozott a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. február 7.

Tájékoztató a 2019. január 21-én, a Kúria Bfv.I.1.185/2018. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: A jogos védelmi helyzet csak a támadóval szemben biztosít az elkövető számára büntethetőségi akadályt, de erre nem hivatkozhat az elkövető, aki az erőszakot éppen a további tettlegesség megakadályozása érdekében fellépő személyekkel szemben fejti ki.

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás lényege szerint a községi presszóban – a rendőrség felé bejelentett, nyilvános – báli rendezvényt tartottak. A bálba 22:00 óra körül érkezett meg a sértett és felesége, akik a X. rendű és XI. rendű terheltek szülei, s velük érkezett a XI. rendű terhelt, az élettársával, majd a társaságukhoz csatlakozott a X. rendű terhelt és akkori barátnője.

Éjfél körüli időben az I. rendű terhelt odaszólt a X. rendű terheltnek, hogy kihívja beszélgetni, majd a X. rendű terhelt fordulás közben a könyökével meglökte az I. rendű terheltet, aki emiatt megütötte a X. rendű terheltet. Ekkor dulakodás alakult ki közöttük, amibe az I. rendű terhelt oldalán II. és a VI. rendű terheltek is bekapcsolódtak, ököllel megütötték a X. rendű terheltet, illetve a közelében tartózkodó XI. rendű terheltet, valamint a X. rendű terhelt védelmére odaérkező sértettet.

A III. rendű terhelt és H. I. szét akarta választani a dulakodókat, mire a X. rendű terhelt a III. rendű terheltet két alkalommal, míg H. I.-t egy alkalommal arcon ütötte. Az események ezen szakaszában sem a III. rendű terhelt, sem H. I. nem támadt a X. rendű terheltre, és nem is tanúsítottak olyan magatartást, amit nevezett támadásnak vélhetett volna.
A tettlegesség a későbbiekben a presszó udvarán folytatódott, melybe további elkövetők is bekapcsolódtak.

A X. rendű terheltet az I. rendű terhelt részéről az események kezdeti szakaszában a testi épsége ellen irányuló jogtalan támadás érte, amely nyomban a két terhelt között kölcsönös dulakodás kialakulásához vezetett. A X. rendű akkor is védekezésben volt, amikor a tettlegességbe az I. rendű terhelt oldalán a II. és VI. rendű terheltek is bekapcsolódtak, és annak során a X. rendű terheltet ököllel megütötték. E cselekménysor keretei között a X. rendű terhelt által kifejtett magatartás az ellene intézett jogtalan támadás elhárításához szükséges volt.

Akkor azonban, amikor a X. rendű terhelt az egymással szembenálló felek szétválasztásának félreérthetetlen szándékával fellépő III. rendű terheltet és H. I.-t többször megütötte, magatartása támadó jellegűvé vált, annak következményeként feladta a jog által védett helyzetét, és akaratlagosan önmaga lépett a jogtalanság talajára.

Budapest, 2019. február 7.

A Kúria Sajtótitkársága