Választási ügyben érdemi döntést hozott a Kúria

Nyomtatóbarát változat
Dátum: 
2019. április 25.

Tájékoztató a Kúria Kvk.I.37.513/2019/2. számú választási ügyben hozott határozatáról.

A Ve. 221.§ (1) bekezdés szerinti „érintett” fogalmának meghatározása során, figyelemmel az Alaptörvény 28. cikkében megjelenített értelmezési módszerekre is, alkalmazandó a Ve. 222.§ (1) bekezdéshez kapcsolódó kúriai gyakorlat. Ennek következtében az adott ügyben való érintettségről mindig esetről esetre kell döntenie a jogorvoslati kérelmet elbíráló szervnek. Figyelembe kell venni, hogy magánszemély vagy jelölő szervezet érintettségének vizsgálatára kerül sor, hogy kampány-, vagy egyéb tevékenységet vonnak értékelés alá. Az azonos választókerületben jelöltet állító jelölőszervezetek már csak ezen státuszokból fakadóan is érintettek az ott folyó kampánytevékenységben.

Budapest, 2019. április 25.

 

A Kúria Sajtótitkársága